11.6.2009 – Vyhlášení výběrového řízení (ukončené)

31.7.2012

11.6.2009 - Vyhlášení výběrového řízení (ukončené)

VÚŽV, v.v.i. připravuje Projekt do OP VaVpI, prioritní osy 2 – Regionální centra výzkumu
a vývoje.

Cílem Projektu je vybudování „Centra živočišných biotechnologií v Kostelci nad Orlicí“. V rámci přípravy tohoto Projektu se VÚŽV, v.v.i. rozhodl o realizaci výběrového řízení na firmu, která se na tuto problematiku zaměřuje.

Významná publikace

9.7.2012

   

   Významný výsledek
   výzkumného týmu
   Fyziologie výživy
   a jakosti produkce

 

Ocenění kance plemene PC Mason

29.6.2012

Na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně byl předveden a oceněn i kanec plemene PC Mason (st. reg. MSP22) z chovu VÚŽV v.v.i.  v Kostelci nad Orlicí.