pf 2014

13.12.2013

 

Úspěšný a šťastný nový rok

 

 

Alternativní systémy chovu prasat

5.12.2013

Dne 26. listopadu 2013 uspořádalo pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí seminář "Alternativní systémy chovu prasat". Semináře se zúčastnilo 60 posluchačů z řad chovatelské a odborné veřejnosti.

Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu mléka a elektřiny

18.11.2013

Již pátým rokem prezentujeme pro zemědělskou praxi výsledky grantu NAZV QI91A240 na podzimním semináři, na jehož organizaci se VÚŽV, v.v.i. podílí.

Letos se seminář s názvem „Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu  mléka a elektřiny“ uskutečnil v Pohořelicích 12.listopadu 2013.

Farmářský den ve Velké Chyšce

11.11.2013

V rámci doprovodných akcí k 60.výročí založení VÚŽV Uhříněves byl dne 7. listopadu 2013 uspořádán v Zemědělském družstvu Velká Chyška Farmářský den - VÝZKUM PRAXI - odborný seminář pro chovatele.
Při zahájení  semináře byla Ing. M. Kouckým zmíněna i 30letá historie spolupráce mezi VÚŽV a ZD Velká Chyška, především na úseku transferu poznatků výzkumu v oblasti výživy skotu.

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

8.11.2013

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, útvar fyziologie výživy a jakosti produkce, spolupořádal ve středu 6.listopadu 2013 již XII. ročník celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“.
Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší, čemuž nasvědčuje letošní počet cca 100 účastníků. 

Songs of the city: the acoustic phenotype of urban songbirds

7.10.2013

Přednáška Dr. Hanse Slabbekoorna (Univerzita Leiden, Nizozemí): Songs of the city: the acoustic phenotype of urban songbirds (causes and consequences of noise-dependent song variation) dne 14. září 2013 ve VÚŽV,v.v.i.

Další úspěch našich mladých vědeckých pracovníků

3.10.2013


Blahopřejeme Ing. Marii Koukolové k úspěchu na konferenci doktorandů.

Doktorandka oddělení výživy a krmení hospodářských zvířat Ing. Marie Koukolová (školitel Doc. Homolka, Ph.D.) získala třetí místo na mezinárodní konferenci doktorandů „NutriNET 2013“ s prací „Evaluation of nitrogen fractions in ruminant nutrition“ (autoři Koukolová, M. – Koukolová, V. – Homolka, P.).