Výroba kukuřičné siláže a stanovení její výživné hodnoty

17.1.2013

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves a NutriVet, s.r.o. Pohořelice si Vás uspořádali mezinárodní seminář "VÝROBA KUKUŘIČNÉ SILÁŽE A STANOVENÍ JEJÍ VÝŽIVNÉ HODNOTY"
15. února 2011 od 9.00 hod. v Pohořelicích
16. února 2011 od 9.00 hod. v Praze Uhříněvsi
 

Česko – bavorská konference u příležitosti 60. výročí založení VÚŽV, v.v.i.

17.1.2013

Ve spolupráci s Bavorským zemským ústavem pro zemědělství - Institutem pro rozvoj venkova, podnikovou ekonomiku
a agrární informatiku v Mnichově pořádá VÚŽV,v.v.i.  u příležitosti 60. výročí svého založení česko – bavorskou konferenci "SOUČASNOST A BUDOUCNOST CHOVU SKOTU V PODMÍNKÁCH EU"
9. března 2011 ve Větrném Jeníkově.