Česko – bavorská konference u příležitosti 60. výročí založení VÚŽV, v.v.i.

Ve spolupráci s Bavorským zemským ústavem pro zemědělství – Institutem pro rozvoj venkova, podnikovou ekonomiku a agrární informatiku v Mnichově pořádá VÚŽV u příležitosti 60. výročí svého založení česko – bavorskou konferenci "Současnost a budoucnost chovu skotu v podmínkách EU" 9. března 2011 ve Větrném Jeníkově.

Za účasti zástupců Mze a AK ČR na konferenci zazní příspěvky českých
a bavorských odborníků k aktuálním tématům chovu skotu:

  • Očekávaný vývoj živočišné výroby v ČR
  • Změny společné zemědělské politiky a chov skotu
  • Trendy v chovu skotu v ČR po vstupu do EU
  • Srovnání a prognózy chovu dojného a kombinovaného typu skotu
    v Bavorsku
  • Zemědělský výzkum a odborné poradenství v Bavorsku
  • Očekávaná role zemědělského výzkumu a poradenství v ČR

 

pozvanka na konferenci.pdf

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené