Seminář pro mladé zemědělské manažery

Dne 7. března se konal ve VÚŽV,v.v.i. seminář pro mladé zemědělské manažery. Seminář organizoval Zemědělský svaz ČR.

Téma přednášek a přednášející:

Ing. Stanislav Staněk "Trendy v ustájení a odchovu telat"
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D "Automatické dojicí systémy – vybrané faktory ovlivňující proces robotizovaného dojení"
Ing. Daniel Bureš, Ph.D. "Senzorické hodnocení kvality hovězího masa"
Ing. Milan Koucký, CSc. "Současná situace v živočišné výrobě v oblasti chovu prasat"
Ing. Radko Loučka, CSc.  "SWOT analýza výroby siláží s využitím biologických a chemických silážních přípravků"

Po dopoledních prezentacích a následné diskusi byli mladí manažeři na exkurzi experimentálního účelového hospodářství v Netlukách.

Účastníci hodnotili seminář velice kladně, ze vzájemných kontaktů vyplynula konkrétní spolupráce mezi Výzkumným ústavem a zemědělskými podniky.

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené