Nové trendy v chovu prasat

Oddělení chovu prasat uspořádalo ve spolupráci se Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat (SVCHHZ) a Českou akademií zemědělských věd seminář „Nové trendy v chovu prasat“.

Seminář, který se uskutečnil 7. března 2013 v prostorách Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí navštívila více jak stovka účastníků, převážně z řad chovatelské veřejnosti. Seminář zahájili předseda SVCHHZ ing. Milan Cimfl a vedoucí oddělení chovu prasat VÚŽV,v.v.i.  ing. Miroslav Rozkot, kteří přivítali přítomné hosty.

První vystoupení patřilo ing. Janu Stibalovi, řediteli Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, který mimo jiné hovořil nejvýznamnějších  faktorech ovlivňujících produkci vepřového masa. S problematikou výživy prasat přítomné seznámil prof. Ladislav Zeman z Mendelovy univerzity v Brně, zdravotní problematikou v chovu prasat se zabýval prof. Jiří Smola z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Přítomné posluchače rovněž zaujal příspěvek ing. Anne Dostálové z VÚŽV,v.v.i. o alternativním systému chovu prasat.

Seminář navštívil také přednášející ze zahraničí. Charles Yoon z Koreje hovořil o významu vody a možnostech její úpravy. Tradičním přednášejícím na seminářích pro chovatele prasat je doc. Josef Čeřovský, který se zaměřil na téma reprodukce prasat. S chovem prasat úzce souvisí problematika zpeněžování jatečných prasat a zpracování masa, proto chovatelé uvítali přednášku řezníka Františka Kšány spojenou s ochutnávkou uzenin vyrobených z přeštických prasat.

Za zdárný průběh semináře patří dík všem, kteří se na jeho přípravě podíleli a také sponzorům, kterými byly společnosti Jet Company, s.r.o., Mikrop Čebín a.s., M.A.V.E. s.r.o. Bořetice a Hema Malšice s.r.o.


 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené