INOVAČNÍ VOUCHERY

Inovační vouchery – finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelů a vědeckovýzkumných institucí

Inovační vouchery jsou finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelů a institucí vědy a výzkumu na menších společných projektech. Jsou určeny na nákup znalostí (služeb) od vědecko- výzkumných institucí se sídlem v Praze. Hlavní výhodou voucherů pro podnikatele (právnické osoby se sídlem nebo zapsanou provozovnou v hlavním městě Praze) je kromě finanční podpory až do výše 200 000 Kč také maximální snížení administrativní náročnosti realizace projektu.

Více informací najdete v informační příručce Voucher.pdf nebo na www.iprpraha.cz

Nabídkový list znalostí/služeb Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. ke stažení zde NabidkovyListVUZV.pdf


Součástí nabídkového listu jsou akreditovane Objekty VUZV.pdf  a laboratore VUZV.pdf

Kontakt:

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.
tel. 267009525, 731650848
barton.ludek@nullvuzv.cz

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené