Songs of the city: the acoustic phenotype of urban songbirds

7.10.2013

Přednáška Dr. Hanse Slabbekoorna (Univerzita Leiden, Nizozemí): Songs of the city: the acoustic phenotype of urban songbirds (causes and consequences of noise-dependent song variation) dne 14. září 2013 ve VÚŽV,v.v.i.

Další úspěch našich mladých vědeckých pracovníků

3.10.2013


Blahopřejeme Ing. Marii Koukolové k úspěchu na konferenci doktorandů.

Doktorandka oddělení výživy a krmení hospodářských zvířat Ing. Marie Koukolová (školitel Doc. Homolka, Ph.D.) získala třetí místo na mezinárodní konferenci doktorandů „NutriNET 2013“ s prací „Evaluation of nitrogen fractions in ruminant nutrition“ (autoři Koukolová, M. – Koukolová, V. – Homolka, P.).