Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu mléka a elektřiny

18.11.2013

Již pátým rokem prezentujeme pro zemědělskou praxi výsledky grantu NAZV QI91A240 na podzimním semináři, na jehož organizaci se VÚŽV, v.v.i. podílí.

Letos se seminář s názvem „Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu  mléka a elektřiny“ uskutečnil v Pohořelicích 12.listopadu 2013.

Farmářský den ve Velké Chyšce

11.11.2013

V rámci doprovodných akcí k 60.výročí založení VÚŽV Uhříněves byl dne 7. listopadu 2013 uspořádán v Zemědělském družstvu Velká Chyška Farmářský den - VÝZKUM PRAXI - odborný seminář pro chovatele.
Při zahájení  semináře byla Ing. M. Kouckým zmíněna i 30letá historie spolupráce mezi VÚŽV a ZD Velká Chyška, především na úseku transferu poznatků výzkumu v oblasti výživy skotu.

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

8.11.2013

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, útvar fyziologie výživy a jakosti produkce, spolupořádal ve středu 6.listopadu 2013 již XII. ročník celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“.
Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší, čemuž nasvědčuje letošní počet cca 100 účastníků.