Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

8.11.2013

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, útvar fyziologie výživy a jakosti produkce, spolupořádal ve středu 6.listopadu 2013 již XII. ročník celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“.
Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší, čemuž nasvědčuje letošní počet cca 100 účastníků.