Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu mléka a elektřiny

18.11.2013

Již pátým rokem prezentujeme pro zemědělskou praxi výsledky grantu NAZV QI91A240 na podzimním semináři, na jehož organizaci se VÚŽV, v.v.i. podílí.

Letos se seminář s názvem „Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu  mléka a elektřiny“ uskutečnil v Pohořelicích 12.listopadu 2013.