Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu mléka a elektřiny

Již pátým rokem prezentujeme pro zemědělskou praxi výsledky grantu NAZV QI91A240 na podzimním semináři, na jehož organizaci se VÚŽV podílí. Letos se seminář s názvem „Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu  mléka a elektřiny“ uskutečnil v Pohořelicích 12. listopadu 2013.

■ Výsledky prezentovali: Ing. Loučka, Ing. Kubelková, Ing. Jambor a ing. Synek.

■ Hlavním letošním tématem byla aerobní stabilita siláží.

■ Naší snahou bylo upozornit pracovníky zemědělských podniků zejména na to, že nestačí siláž „jen“ dobře udělat, ale neztratit živiny, které již jednou byly vyrobeny.

■ Napomůže tomu dobrý management hospodaření se silážemi i inovace technologií, které jsou výsledkem řešení grantu.

■ Jednou z možností, jak ochránit horní vrstvu kukuřičné siláže před degradací, je aplikace chemického konzervantu postřikovačem přímo na silážním žlabu.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené