Alternativní systémy chovu prasat

 

Seminář zahájil ing. Miroslav Rozkot, který přítomné přivítal jménem pořádající organizace a přiblížil jim ekologické chovy prasat v Německu a Rakousku. Dalším z hostů byl ing. Jan Stibal ze Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě.
O pozitivech, ale i negativech alternativních systémů chovu prasat ze zoohygienického hlediska promluvil doc. Pavel Novák ze společnosti Tekro s.r.o. Praha. Praktické zkušenosti zemědělce hospodařícím v ekologickém režimu posluchačům přiblížil pan Josef Sklenář, majitel biofarmy v Sasově u Jihlavy. Další z přednášejících byla MVDr. Alena Hekrlová z Krajské veterinární správy v Hradci Králové, která se zaměřila na nejrozšířenější nemoci prasat a prevenci jejich výskytu.
Na semináři také vystoupil pan František Kšána, který trvale a systematicky pracuje na propagaci přeštického plemene prasat. Právě přeštické prase je v poslední době často doporučovaným plemenem pro tzv. alternativní systémy chovu. Na toto téma byla zaměřena poslední přednáška semináře, kterou připravila ing. Anne Dostálová, a ve které shrnula dosavadní výsledky získané během experimentů srovnávajících růstovou schopnost a jatečnou hodnotu přeštických prasat v ekologickém a konvenčním chovu.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené