Odborný kurz

27.1.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové pořádal ve dnech 17. – 19. února 2014 Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací: INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT.

Jmenování emeritním pracovníkem

27.1.2014

Ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. jmenoval na návrh Rady instituce doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. emeritním pracovníkem za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru chov prasat.

 

Akce 2014

9.1.2014


Aktuálně ... 

Ředitel Výzkumného ústavu živočišné výrobvy, v.v.i. jmenoval na návrh Rady instituce doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. emeritním pracovníkem za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru chov prasat.
Připravujeme ...

TECHAGRO BRNO

30.3. – 3.4.2014

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky v Brně

PŘÍBĚH POTRAVIN

6.6.-7.6.2014

4. ročník naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“
v Uhříněvsi - Netlukách.


ZEMĚ ŽIVITELKA

28.8.-2.9.2014

41. ročník zemědělské výstavy v Českých Budějovicích