Akce 2014

9.1.2014


Aktuálně ... 

Ředitel Výzkumného ústavu živočišné výrobvy, v.v.i. jmenoval na návrh Rady instituce doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. emeritním pracovníkem za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru chov prasat.
Připravujeme ...

TECHAGRO BRNO

30.3. – 3.4.2014

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky v Brně

PŘÍBĚH POTRAVIN

6.6.-7.6.2014

4. ročník naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“
v Uhříněvsi - Netlukách.


ZEMĚ ŽIVITELKA

28.8.-2.9.2014

41. ročník zemědělské výstavy v Českých Budějovicích