Odborný kurz

27.1.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové pořádal ve dnech 17. – 19. února 2014 Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací: INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT.

Jmenování emeritním pracovníkem

27.1.2014

Ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. jmenoval na návrh Rady instituce doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. emeritním pracovníkem za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru chov prasat.