Stravitelnost vlákniny a její stanovení na NIRs středem zájmu osivářů a krmivářů

  • Největší diskuze vyvolaly výsledky stravitelnosti neutrálně detergentní vlákniny NDF kukuřice a jejich převedení do kalibrační křivky přístroje, který dokáže spektrometricky změřit nejen sušinu a živiny, ale i právě stravitelnost.
  • Zatím ve výsledcích stravitelnosti NDF existují nejen velké rozdíly mezi hybridy kukuřice, ale i v porovnání výsledků chemických rozborů z laboratoře a z NIRs, z nichž se kalibrační křivky vypočítávají. V tomto směru čeká vědce ještě hodně práce.
  • Přesnost výsledků stanovených na NIRs se totiž odvíjí mimo jiné i z počtu porovnávaných analýz.
  • Z bohaté diskuze na semináři vyplynulo, že praxe přesné informace o stravitelnosti NDF nutně potřebuje a bude jim je nutné v brzké době dodávat.
  • Seminář proběhl ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku 13.3.2014.
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené