Mezinárodní veletrh TECHAGRO

Ve dnech 30.3. až 3.4. 2014 se VÚŽV, v.v.i. prezentoval na Mezinárodním zemědělském veletrhu TechAgro v Brně.

Stánek, který byl umístěn v pavilonu A2, navštívili  zájemci o problematiku chovu hospodářských zvířat, a to jak z řad drobnochovatelů, studentů středních a vysokých škol, tak i zástupců zemědělských podniků.

S chovateli byla konzultována problematika chovu dojeného skotu, ekonomika výroby mléka, ustájení skotu, odchov telat, výroba siláží, chovu prasat aj.

U drobnochovatelů a začínajících chovatelů byla ceněn odborný materiál s názvem „Ovce jako travní sekačka“ se stručnými informacemi o výběru vhodného plemene, nárocích ovcí na ustájení a výživu, povinnosti označování, včetně uvedení odkazů na příslušné chovatelské organizace.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené