Odborný seminář pro chovatele prasat

Seminář byl zaměřen na problematiku ztrát selat během odchovu. 50 účastníků z řad chovatelské veřejnosti přivítal ing. Miroslav Rozkot, CSc. a po krátkém úvodu předal slovo doc. Ing. Josefu Čeřovskému, DrSc., který posluchače uvedl do problematiky produkce selat.

O tom, že produkce dostatečného počtu vitálních selat je základem prosperujícího chovu prasat, přednášel ing. Jan Boudný z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se ve svém příspěvku zaměřil na problematiku zdravotního stavu selat po odstavu.

 

Výživě prasat byly věnovány dva příspěvky, oba přednášející přijeli z Mendelovy univerzity v Brně. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. představil výsledky studie, jejímž cílem bylo vyhodnotit vliv přídavku konjugované kyseliny linolové do krmné směsi kojících prasnic na růstovou schopnost a ztráty selat od narození do odstavu. Seminář zakončil prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., který zdůraznil, že základem krmení selat je kvalitní výživa prasnice během březosti a také po porodu. Sele se narodí s porodní hmotností, která je ovlivněna jednak geneticky, pak výživou především poslední měsíc před porodem a konečně výživou po porodu přes mateřské mléko.

Za zdárný průběh semináře patří dík pracovníkům oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí a střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí.

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené