Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

Program konference:

Zahájení
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020
Ing. Petr Beneš

Rizika škůdců v potravinách a krmivech
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

Výskyt Cronobacter spp. v potravinách a vzorcích z prostředí
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.

Možnosti redukce výskytu Clostridium perfringens v chovech drůbeže pomocí kyseliny laurové a jejích derivátů
doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

Novinky v legislativě v oblasti výroby krmiv
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené