16. mezinárodní vědecké sympózium ke konzervaci objemných krmiv

26.6.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.  Praha Uhříněves byl spolupořadatelem 16. mezinárodního vědeckého sympózia ke konzervaci objemných krmiv.

Konalo se ve dnech 3. až 6. června v Brně na Mendelově univerzitě (MU) za účasti vědců z mnoha států Evropy, USA a Japonska, ale samozřejmě i z ČR.