Smlouva o spolupráci při vývoji technologií se společností Agromont Vimperk, s.r.o.

Dne 25.6.2014 byla podepsána smlouva o spolupráci při vývoji a praktické implementaci nových zemědělských zařízení a technologií mezi společností Agromont Vimperk, s.r.o., zastoupené ředitelem Ing. Josefem Kordíkem a ředitelem VÚŽV, v.v.i. doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. resp. Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. z oddělení technologie a techniky chovu hospodářksých zvířat, dlouhodobě spolupracuje s firmou Agromont Vimperk, s.r.o. v oblasti vývoje a implementace technologií pro živočišnou výrobu.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené