Mezinárodní vědecká konference

4.8.2014

Dne 3. - 4. 9. 2014 pořádal VÚŽV, v.v.i. ve spolupráci s ČZU Mezinárodní vědeckou konferenci "XXVI. GENETICKÉ DNY". 

Konference má 50letou historii a koná se pravidelně v dvouletých obdobích střídavě v České republice, Polsku a na Slovensku.