Pracovní seminář

Řešitelé projektu QJ1210128, podporovaného MZe s názvem Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení, se sešli dne 19. 8. 2014 na pracovním semináři. Přítomni byli rovněž zástupci osivářských firem. Součástí semináře byla i prohlídka pokusných porostů kukuřice.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené