Genetické zdroje drobných zvířat

10.10.2014

Dne 9. října 2014  pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby,v.v.i. seminář "Genetické zdroje drobných zvířat".  Byly prezentovány výsledky výzkumného projektu NAZV QI101A164 "Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu"