Genetické zdroje drobných zvířat

Program semináře:

  • Genetické zdroje zvířat v ČR – Ing. V Mátlová, VÚŽV
  • Historie vzniku plemen králíků zařazených v genetických zdrojích – MVDr. M. Martinec, PhD., ČSCH
  • Užitkovost genetických zdrojů králíků – Ing. D. Chodová, ČZU
  • Možnosti využití plemene králíků český albín – Ing. Z. Volek, PhD., VÚŽV
  • Historie vzniku plemene česká slepice – I. Pavel, ČSCH
  • Užitkovost a kvalita vajec české slepic – Prof. Ing. E. Tůmová, CSc., ČZU
  • Historie vzniku plemene česká husa – I. Pavel, ČSCH
  • Užitkovost české husy – Ing. L. Uhlířová, ČZU
  • Vznik barevných typů nutrií zařazených v genetických zdrojích – Ing. J. Kaplan, ČSCH
  • Užitkovost genetických zdrojů nutrií – Prof. Ing. E. Tůmová, CSc., ČZU

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené