11. ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding

K tradičním účastníkům patřil prof. Martin Wähner z univerzity v Bernburgu v Německu, který přednášel o využití biotechnologií v produkci selat.

Letos poprvé navštívil workshop dr. Miroslav Uroševiċ, ředitel Výzkumného ústavu pro reprodukci a inseminaci zvířat Temerin v Srbsku, a seznámil přítomné se situací v chovu prasat ve své zemi a s rozsahem využití inseminace.  

Z univerzity v polské Bydgoszczi přijel, spolu se třemi doktorandy, prof. Wojciech Kapelański a výčet zahraničních hostů uzavřel prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. a ing. Ivan Imrich, Ph.D. z SPU v Nitře.

Každý rok do programu workshopu, ať přednáškou nebo formou posteru, také přispívají hosté z domácích univerzit a výzkumných ústavů, letošní workshop Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích zastupoval prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. a doc. Ing. Naděžda Kernerová, Ph.D., za Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně přijel prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně přijeli ing. Irena Vrtková, ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D a ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. Pravidelnými účastníky workshopu jsou také pracovníci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně. Opomenout však nesmíme ani zástupce pořádající organizace.

Na workshopu zaznělo 9 přednášek, každý přednášející byl oceněn drobným dárkem. Posterová sekce byla soutěžní, jako vítězný byl hlasováním všech zúčastněných vybrán poster Joanny Wiśniewské z Polska „Influence of diet with corn starch and glucose on growth and development of young gilts reproduction system“. Poděkování za přípravu a zdárný průběh workshopu patří pracovníkům oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené