VUZV FEST

24.11.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

pořádá na ukončení projektu NAZV QI101A164
"Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií
v konvenčním a ekologickém chovu
"