Seminář a exkurze v zemědělském podniku Hrotovice

 

Seminář "Cesta za poznáním zemědělských a zpracovatelských provozů" organizovala Krajská agentura pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina ve spolupráci s regionální organizací Zemědělského svazu v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ZD Hrotovice.

  • Odborné přednášky na téma "Problematika odchovu telat“ a "Legislativa a Cross Compliance v chovu skotu“  zajišťoval a prezentoval Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.
  • Semináře se zúčastnilo 35 osob.
  • Po odborných přednáškách a diskusi k dané tématice byla uskutečněna odborná exkurze po střediscích ZD Hrotovice (objekty pro ustájení zvířat, BPS, konzultace nad projekty rekonstrukce původního objektu pro výkrm prasat na stáj pro odchov telat aj.). 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené