16th International Symposium Forage Conservation

14.3.2014

On June 3 - 6, 2014, the 16th International Symposium on Forage Conservation will be held in Brno (Czech Republic).

The symposium is particularly important for the Czech Republic, in relation to increasing agriculture production and its contribution to the national economics and enviromental quality.

2. ročník semináře pro pracovníky inseminačních stanic kanců

11.3.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí a Hema Malšice s.r.o. uspořádal 2. ročník semináře pro pracovníky inseminačních stanic kanců ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZÍSKÁVÁNÍ SPERMATU KANCŮ A VÝROBĚ INSEMINAČNÍCH DÁVEK.
dne 27.3.2014 v 9.00 hod ve školícím středisku Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí.

Pracovní seminář v Troubsku

26.2.2014

Řešitelé projektu QJ1210128 podporovaného MZE s názvem "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení" uspořádali pracovní seminář,  dne 13. března 2014 v Zemědělském výzkumu, spol. s r.o. v Troubsku.

Rentabilita výroby mléka 2013

13.2.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se dlouhodobě zabývá zjišťováním a vyhodnocováním nákladovosti výroby mléka v ČR, která vychází z metodiky pana profesora Ing. Z. Poděbradského, CSc. a Ing. J. Kvapilíka, DrSc.
Aktuálně probíhá šetření rentability za rok 2013, a proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění a zaslání Vašich údajů za rok 2013.

Jmenování emeritním pracovníkem

27.1.2014

Ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. jmenoval na návrh Rady instituce doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. emeritním pracovníkem za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru chov prasat.

 

Odborný kurz

27.1.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové pořádal ve dnech 17. – 19. února 2014 Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací: INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT.

Akce 2014

9.1.2014


Aktuálně ... 

Ředitel Výzkumného ústavu živočišné výrobvy, v.v.i. jmenoval na návrh Rady instituce doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. emeritním pracovníkem za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru chov prasat.
Připravujeme ...

TECHAGRO BRNO

30.3. – 3.4.2014

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky v Brně

PŘÍBĚH POTRAVIN

6.6.-7.6.2014

4. ročník naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“
v Uhříněvsi - Netlukách.


ZEMĚ ŽIVITELKA

28.8.-2.9.2014

41. ročník zemědělské výstavy v Českých Budějovicích