Vyhlášení výsledků veřejné soutěže KUS

30.1.2015

Národní agentura pro zemědělský výzkum vyhlásila výsledky veřejné soutěže v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ .

Vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby,v.v.i. v této soutěži získali 13 projektů, a to jak v roli řešitele, tak spoluřešitele projektu.

Česká vědkyně naklonovala v Japonsku myši

19.1.2015

Několik myší se podařilo naklonovat české vědkyni Heleně Fulkové z Výzkumného ústavu živočišné výroby ve spolupráci se specialisty z Tokijské univerzity.
Helena Fulková vyprodukovala klony myší jako vůbec první český vědec. Japonsko, kde své laboratorní pokusy prováděla, je v současnosti považováno za velmoc v této vědní disciplíně. Na celém světě je pak méně než deset zemí, kde se klonovat myši podařilo.

Čeští vědci zmrazili DNA racka i slepice

18.1.2015

Česko začalo pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budovat síť genetických bank živočichů. Čeští vědci budou stejně jako jejich evropští kolegové uchovávat v mrazicích boxech vzorky ohrožených druhů i národních plemen.
Mezi ohrožené druhy, které vědci pozorují a snaží se je zachránit, patří například původní české plemeno slepic – Česká zlatá kropenka.

7. ročník soutěže Mléčná farma roku 2015

15.1.2015

Za dobrou kvalitou produkovaného mléka se vždy skrývá dobrá práce na farmě a velké úsilí. Soutěž o nejlepší mléčnou farmu pořádá v České republice společnost Zoetis. Cílem projektu je ocenit ty dobré a motivovat ostatní producenty mléka k zavádění opatření ke zvyšování kvality, tedy konkurenceschopnosti.

Tento projekt podporuje Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Mezinárodní sympozium

13.1.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní sympozium "Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka", které se uskuteční 26. února 2015 v konferenčním sále Městského úřadu v Pohořelicích.

Odborný seminář – intenzifikace produkce biomasy

13.1.2015

Zveme Vás na odborný seminář "Nové nástroje k intenzifikaci produkce biomasy pro vysokoprodukční dojnice a výrobu energie", který se bude konat 29. ledna 2015 v 9,00 hod. na městském úřadě v Pohořelicích.
 

Seminář Perspektivy přeštického černostrakatého plemene prasat

6.1.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

uspořádal na ukončení projektu NAZV QI101A164
"Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií
v konvenčním a ekologickém chovu
"

velmi úspěšný seminář

        PERSPEKTIVY PŘEŠTICKÉHO ČERNOSTRAKATÉHO PLEMENE PRASAT
 V PODMÍNKÁCH GLOBALIZOVANÉHO TRHU