Seminář Perspektivy přeštického černostrakatého plemene prasat

6.1.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

uspořádal na ukončení projektu NAZV QI101A164
"Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií
v konvenčním a ekologickém chovu
"

velmi úspěšný seminář

        PERSPEKTIVY PŘEŠTICKÉHO ČERNOSTRAKATÉHO PLEMENE PRASAT
 V PODMÍNKÁCH GLOBALIZOVANÉHO TRHU