Vyhlášení výsledků veřejné soutěže KUS

30.1.2015

Národní agentura pro zemědělský výzkum vyhlásila výsledky veřejné soutěže v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ .

Vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby,v.v.i. v této soutěži získali 13 projektů, a to jak v roli řešitele, tak spoluřešitele projektu.