Vyhlášení výsledků veřejné soutěže KUS

Vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v této soutěži získali 13 projektů, a to jak v roli řešitele, tak spoluřešitele projektu.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené