Přeštické černostrakaté plemeno prasat z dnešního pohledu

Pro přeštické plemeno byl navržen alternativní způsob výkrmu, vycházející z tradičních forem výkrmu prasat, v Čechách běžný do 60 let. minulého století. Je inspirován řadou zahraničních příkladů chovu především u původních plemen prasat.

Handicap v neschopnosti konkurovat hybridům ve stájovém prostředí přímo předurčuje toto plemeno k pastevnímu způsobu výkrmu.  Horší výsledky v přírůstcích a konverzi vyrovnává v nenáročnosti na dovážené krmné suroviny (sójové extrahované šroty) což do budoucna může být konkurenční výhodou. Výkrm na pastvě plně využívá všech předností přeštického plemene (pevná konstituce, nenáročnost), může vést ke zlepšení ekonomiky produkce a při správném managementu chovu a marketingu produktu představuje plnohodnotnou alternativu v chovu prasat.

Metodika pro chovatele ke stažení ZDE

 

Dne 9. prosince 2014 byl také v rámci VÚŽV FESTu uspořádán odborný seminář na téma "Perspektivy  přeštického černostrakatého plemene prasat v podmínkách globalizovaného trhu". Více než 60 účastníků tohoto semináře svědčí o velkém zájmu nejen chovatelů, ale i výzkumníků, zpacovatelů, ale i pracovníků státní správy.

Sborník ze semináře ke stažení ZDE

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené