Metodika o výkrmu přeštického prasete

25.3.2015

V prosinci 2014 byla vydána publikace - metodika pro praxi - „Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete“. Metodika shrnuje výsledky pětiletého výzkumu projektu NAZV QI101A164 i praktická doporučení pro chovatelskou praxi, orientovanou na alternativní chovatelské přístupy.

 

Odborný seminář v Rajhradě u Brna

24.3.2015

Zveme Vás na odborný seminář na téma: "Kvalita a hodnocení krmiv v návaznosti na zdraví chovaných dojnic", který se bude konat v úterý 31.3.2015 v 15,00  hod. v kapli Památníku písemnictví v Rajhradě u Brna.

 

 

Odborný kurz

14.3.2015

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci s Chovservisem a.s. Hradec Králové pořádá odborný kurz pro odbornou činnosti se specializací "INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT" ve dnech 30.3.-1.4.2015 v areálu VÚŽV v Kostelci nad Orlicí.

Seminář v Kostelci nad Orlicí

14.3.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves, pracoviště v Kostelci nad Orlicí, Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat a Česká akademie zemědělských věd Vás zvou na seminář " Má chov prasat v České republice perspektivu?".

Seminář se koná v rámci VÚŽV FESTu  24. března 2015 v aule SŠZE a SOU CHKT (střední zemědělská škola) v Kosteleci nad Orlicí.

Pracovní seminář s osiváři

11.3.2015

Dne 6. března 2015 se uskutečnil v Troubsku pracovní seminář s osiváři s názvem "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení". Na jeho organizaci se podílel VÚŽV, v.v.i.

Mezinárodní sympozium

10.3.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves byl dne 26.2.2015 v Pohořelicích spolupořadatelem sympózia "Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka". Zúčastnilo se ho bezmála 100 odborníků z několika zemí Evropy.