Mezinárodní sympozium

10.3.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves byl dne 26.2.2015 v Pohořelicích spolupořadatelem sympózia "Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka". Zúčastnilo se ho bezmála 100 odborníků z několika zemí Evropy.