Mezinárodní sympozium

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves byl dne 26.2.2015 v Pohořelicích spolupořadatelem sympózia Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka. Zúčastnilo se ho bezmála 100 odborníků z několika zemí Evropy.

Zazněly na něm velmi zajímavé referáty, které bioplynové stanice a způsoby získávání energie z obnovitelných zdrojů vychvalovaly, ale zazněly i dost kritické hlasy, zejména pokud jde o hospodaření se silážemi ve srovnání s tím, když je siláž připravována ke krmení hospodářských zvířat. Ovšem i bioplynové stanice je třeba „krmit“ kvalitními silážemi, nehledě na ztráty sušiny a organické hmoty, které jsou nešetrným hospodařením nenávratně ztraceny.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené