Pracovní seminář s osiváři

Dne 6. března 2015 se uskutečnil v Troubsku pracovní seminář s osiváři s názvem "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení". Na jeho organizaci se podílel VÚŽV, v.v.i.

 

Referát přednesla Ing. Tyrolová a na ní navázal Ing. Loučka, oba prezentovali výsledky z polních pokusů s kukuřicí na hospodářství VÚŽV v Netlukách. Pokusy budou v Netlukách pokračovat i letos. Bude zaseto 9 hybridů, které se budou opakovat na pozemcích v Netlukách, ale také Troubsku již čtvrtým rokem. Budou tak získány unikátní výsledky využitelné i pro publikaci v impaktovaném časopise.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené