Seminář v Uhříněvsi

15.4.2015

Zveme Vás do Uhříněvsi na odborný seminář pro chovatelskou veřejnost "Šlechtění dojeného skotu s využitím genomické selekce". Seminář se uskuteční dne 22. května 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti VÚŽV,v.v.i.