5. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN – den druhý

Dne 6. června 2015 byl program připraven pro širokou veřejnost.

Naučná stezka měla několik stanovišť, na každém stanovišti byli připraveni odborní pracovníci – zaměstnanci, kteří zodpovídali všetečné otázky nejen dětí, ale i rodičů.  Na stanovišti tzv. „Věda pro kravičku“ účastníci viděli technologické prvky ustájení skotu – boxové lože pro kravičku, drbalo, napajedlo, krmiště, včetně dojení. Průvodci z české zemědělské univerzity zde seznamovali děti se zpracováním kravského mléka a ukázkami výrobků z mléka. Na ostatních stanovištích byly k vidění všechny druhy hospodářských zvířat (hlavní plemena skotu, prasat, ovce, kozy, koně, králíci, drůbež), účastníci se seznámili také s chovem brojlerového králíka a rychle rostoucích kuřat, ale i s farmovým chovem jelenovitých a chovem včel.

Druhého dne připraveného pro širokou veřejnost, se zúčastnilo 897 školních a předškolních dětí v doprovodu rodičů, babiček, dědečků, navštívily nás i maminky s kočárky, tedy více než 2100 účastníků – spotřebitelů zemědělských produktů.

stanoviště "CÍL" – průvodci Pavlína Jiroutová, Jana Rychtářová a Dana Němcová
stanoviště "CÍL" – průvodci Alena Čížková a Hana Vrbovcová
stanoviště "KONĚ" – průvodci Anna Horáčková a Štěpánka Slavíková, jízdu na koních Václav Kudrna
stanoviště "VĚDA PRO KRAVIČKU" – průvodci Ivana Knížková, Petr Kunc, Yvona Tyrolová, Zdeňka Váňová a ČZU
stanoviště "DVOREK U MELČŮ" – průvodci Soňa Melčová a Jana Kalitová
stanoviště "STROJE" – průvodci Josef Knížek a Miloslav Vondruška
stanoviště "VČELY" – David NoglyOldřich Doležal a kol. ze základní organizace Českého svazu včelařů
stanoviště "SKOT" – průvodci Jitka Pikousová a Tomáš Němeček
stanoviště "OVCE a KOZY" – průvodci Gábina Malá a Standa Staněk
stanoviště "CHOV PRASAT" – průvodce Eva Václavková
stanoviště "Chov králíků" – průvodci Zdeněk Volek, Lenka Volková, Elena Kudrnová a Linda Uhlířová
stanoviště "Chov drůbeže" – průvodci Oldřich Mach a Filip Starosta
stanoviště "Jeleni" – průvodce Petr Janovský a Martina Komárková
stanoviště "Políčka" – průvodci společnosti Selgen a ČZU

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené