Chov dojeného skotu – technologie, technika, management

Dne 26. června 2015 proběhl v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně křest nové knihy Oldřicha Doležala a Stanislava Staňka s tématikou chovu dojeného skotu, zaměřenou na ustájení, technologie, techniku a management. Velké poděkování za pomoc s realizací této publikace patří i odborným a technickým spolupracovníkům Iloně Bečkové, Ing. Janu Dolejšovi, CSc. a Daniele Černé. Oponenty knihy byli prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (AF Mendelovy univerzity v Brně) a prof. Ing. Jan Frelich, CSc. (ZF JU v Českých Budějovicích).

Kniha obsahuje mj. tyto kapitoly: historické milníky v technologiích a řízení chovu skotu; aktuální situace v chovu dojeného skotu (ustájení jednotlivých kategorií skotu); welfare ve stádech dojeného skotu; požadavky na chovné prostředí; napájení skotu, boxová lože; podestýlky; systémy a formy ustájení všech věkových kategorií skotu; dojení; dojírny a čekárny; rukověť investora a mnoho dalších. Texty knihy u jednotlivých kapitol jsou doplněny velkým množstvím barevných schémat a fotografií.

Kniha je k dostání v nakladatelství Profi Press: zde

ukázka z knihy:

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené