Ing. Jindřich Šnejdrla a Ing. Pavlína Adam, Ph.D. ve VÚŽV

12.8.2015

Dne 11. srpna 2015 se uskutečnila ve VÚŽV pracovní schůzka se zástupci Ministerstva zemědělství.

Se současnou činností, zaměřením a výsledky výzkumu byla ředitelem ústavu a vedoucími jednotlivých útvarů výzkumu seznámena nově jmenovaná ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlína Adam, Ph.D.