Ing. Jindřich Šnejdrla a Ing. Pavlína Adam, Ph.D. ve VÚŽV

Dne 11. srpna 2015 se uskutečnila ve VÚŽV pracovní schůzka se zástupci Ministerstva zemědělství. Se současnou činností, zaměřením a výsledky výzkumu byla ředitelem ústavu a vedoucími jednotlivých útvarů výzkumu seznámena nově jmenovaná ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlína Adam, Ph.D.

Pracovního setkání se zúčastnil náměstek pro řízení sekce komodit, výzkumu a poradenství Ing. Jindřich Šnejdrla, ředitelka odboru resortních podniků, organizací a institucí Ing Jiřina Vorlová, ministerský rada Ing. Lubomír Bařina, ministerský rada Ing. Ondřej Sirko a další zástupci MZE.

Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., výkonný ředitel Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. velmi kladně hodnotil spolupráci s VÚŽV, včetně využívání výsledků výzkumu, především z oblasti genetiky a šlechtění.

 

Na závěr setkání Ing. Jindřich Šnejdrla poděkoval za obsáhlou prezentaci, za  výsledky výzkumu aplikované v praxi, především za spuštění nové webové poradny
ON-LINE pro chovatele.

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené