Ruminální bolusy – prevence metabolických poruch i pomocník ve výzkumu

Ve výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi byl uspořádán 18. srpna 2015 workshop  s názvem „Využití bachorových bolusů“.

Workshop byl zaměřen na diskuzi k používání bolusů a drenčů v praxi. Jednalo se o bolusech chemické povahy, bolusech, které v bachoru kontinuálně měří pH a teplotu a také o bolusech, které stimulují bachorovou motoriku.

Součástí programu bylo také představení novinky, což jsou především bolusy Bolifast od firmy Hypred, které se budou používat jako prevence metabolických onemocněni dojnic. Cílem bylo hlavně seznámení s problematikou a vedení diskuze, která byla zaměřena k dalším plánům projektu „Omezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí“.

Z jednání vyplynula i další spolupráce s firmou Hypred v oblasti testování bolusů.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené