Den otevřených dveří v Havlíčkově Borové 10. září 2015

8.9.2015

Dne 10. září 2015 se konal v rámci soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu Den otevřených dveří v Havlíčkově Borové zemědělské a.s.

Po prohlídce farmy a odborném výkladu průvodců Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. z VÚŽV,v.v.i. prezentoval výsledky z řešení projektu a seznámil posluchače s možnostmi zlepšení mlezivové výživy u telat.