Mezinárodní konference v polském městě Ciechocinek

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. byl spolupořadatelem mezinárodní konference, která se konala ve dnech 17.-19. září v polském městě Ciechocinek. 

Konference s názvem „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development“ pořádala již pošesté UTP (University of Science and Technology) Bydgoszcz. 

Na konferenci přijeli účastníci z Německa, Turecka, Maďarska, Litvy, Ukrajiny, České republiky, Slovenska, USA, Kanady a samozřejmě z několika univerzit v Polsku. 

Převážná část konference byla určena pro studenty doktorských studijních programů, kteří prezentovali výsledky své práce.

Pracoviště v Kostelci nad Orlicí reprezentoval ing. Jan Lipenský, který se aktivně zúčastnil jedné z přednáškových sekcí. Dále oddělení připravilo dva postery a ing. Miroslav Rozkot, CSc. a Ing. Eva Václavková, Ph.D. byli členy komisí hodnotících prezentace studentů.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené