Drůbežářský seminář

5.10.2015

Zveme Vás na DRŮBEŽÁŘSKÝ SEMINÁŘ "Pastvou slepic a kuřat ke zvýšení kvality produktů chovu" dne 7. října 2015 do Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.