Drůbežářský seminář ve VÚŽV

8.10.2015

Dne 7. října 2015 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi seminář "Pastvou slepic a kuřat ke zvýšení kvality produktů chovu".

O seminář byl velký zájem, semináře se účastnilo více než 60 zájemců z řad chovatelů, producentů i výzkumných pracovníků.