Drůbežářský seminář ve VÚŽV

Dne 7. října 2015 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi seminář "Pastvou slepic a kuřat ke zvýšení kvality produktů chovu".

O seminář byl velký zájem, semináře se účastnilo více než 60 zájemců z řad chovatelů, producentů i výzkumných pracovníků.

Přednášky na téma:

Přírodní a syntetické antioxidanty
prof. Ing. Milan Marounek , DrSc.
Endoparazitární infekce u kuřat a slepic při volném chovu
Ing. Ivan Pavlásek, DrSc.
host
Ing. František Šonka
 Možnosti ovlivnění kvality vajec pastvou slepic
prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc.
Možnosti ovlivnění kvality masa pastvou kuřat
Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené